cottage tuin


In deze tuin spelen vaste planten de hoofdrol. Stokrozen, ooievaarsbekken, kattenkruid, zonnehoed zijn allen te vinden op het uitvoerige beplantingsplan dat voor deze tuin is gemaakt. Een speelhut voor de kinderen toornt hoog boven de beplanting uit.

 

terug naar retro tuinen