nieuws zomer 2019

Het is heel bijzonder om gedurende lange tijd voor een opdrachtgever te mogen werken.

Nieuw beplantingsplan

De bekende Amerikaanse tuin- en landschapsarchitect Beatrix Farrand werkte meer dan 30 jaar voor Mildred Bliss om haar geliefde Dumbarton Oaks om te toveren tot een tuin van wereldfaam.

Tien jaar geleden heb ik voor een jong gezin in Kleve een tuin ontworpen. Over de jaren heb ik voor dit project aanpassingen getekend. Afgelopen jaar hebben we de beplanting nog eens onder de loep genomen en heb ik een nieuw beplantingsplan gemaakt. Veel planten zijn na tien jaar ofwel verdwenen dan wel door de borders gaan wandelen. Verder zijn er gedurende het afgelopen decennium nieuwe en sterke cultivars bijgekomen met een lange bloeitijd.

 

Volledig verrast

 

Afgelopen herfst zijn de vaste planten en heesters in de grond gegaan.  Het planten gedurende de vroege herfst is voor deze grondsoort de beste keuze. Verleden week ben ik een kijkje gaan nemen en was verrast door de uitbundige bloei van de nog jonge beplanting.

nieuws voorjaar 2019

Afgelopen winter heb ik aan zes projecten gewerkt uiteenlopend van zeer kleine- (XS) tot zeer grote tuinen (XXL).

XS (Oosterbeek NL)

XS (Oosterbeek NL) De opdrachtgever van deze kleine achtertuin wilde niet alleen een kleine plantenkas integreren om de oleander planten te laten overwinteren maar tevens een terras om van de avondzon te kunnen genieten. Om het stenige oppervlak te compenseren heb ik vooral in het schaduwrijke gedeelte voor een uitbundige, weelderige beplanting gekozen.

S (Kleve D)

Deze tuin in Kleve is afgelopen herfst ingeplant en dit voorjaar was ik verrast door het sprankelende blauw van de goed aangeslagen planten. Bij dit beplantingsplan is vooral gekozen voor langbloeiende vaste planten. Door deze te combineren met bloembollen en met de kleurige herfsttooi van heesters is er een jaarrond levendige tuin ontstaan.

M (Kaiser-Ottoplatz Kessel D)

Dit ontwerp van een pleintje is een cadeautje voor mijn dorp Kessel (D). Het is ontworpen rond een reeds bestaande fontein. In het plan is een petanque baan opgenomen om het gemeenschapsgevoel tussen de inwoners te versterken. Extensieve wintergroene beplanting geeft het pleintje zelfs in de winter een aantrekkelijk beeld. 

L (Almere NL)

De echte blikvanger in deze tuin in Almere (NL) vormt een ruime ellips van bomen (Amelanchier arborea ‘RobinHill’). Ruime gazons en dichte bodembedekkers in het schaduwrijke gedeelte zorgen voor een onderhoudsvriendelijke tuin.

XL (Kranenburg D)

Voor opdrachtgevers die paarden houden heb ik de weides bij de tuin betrokken door het ontwerpen van groene ‘eilanden’ met bomen, heesters en bodembedekkers. De grote uitdaging was het maken van een uitvoerig beplantingsplan voor de arme zandgrond in, met name, het bosrijke gedeelte

XXL (Mook NL)

Deze tuin in het heuvelachtige landschap rond Mook kent zowel een schaduwrijk bosgedeelte als een grote open plek.  Historisch landschappelijk gezien is de keuze voor heide in het zonnige gedeelte de enige juiste. Om onderhoudskosten te besparen heb ik de gebruikelijke bezemheide (Calluna) links laten liggen en heb ik gekozen voor winterbloeiende Erica’s die minder gesnoeid hoeven te worden. Voor de halfschaduw in het bosgedeelte heb ik o.a. gekozen de droogte verdraagzame mannetjes varen.