verbinden

 

Dit statige T-vormige huis heeft aan de straatzijde een schitterende klassieke geometrische voortuin met plantvakken die met buks zijn afgezet. De achtertuin met statige beuken grenst aan een bosachtig gebied. Om deze twee uitersten  met elkaar te verbinden is er voor een landschappelijke tuin gekozen. Het vennetje met heide eromheen, weerspiegelt de gevel van de moderne aanbouw. Paden met half-verharding vormen niet alleen de nodige verbindingen maar nodigen tevens uit om de tuin te verkennen.

 

terug naar heide tuinen